Adviseur HR
John adviseert als ‘Adviseur HR’ het management ten aanzien van tactische en operationele HR-vraagstukken. De lijnmanagers zijn voor hem zijn klanten en hij tracht in de uitvoering van zijn opdrachten dan ook altijd voorwaardenscheppend aan en richtinggevend voor de lijnmanagers en de medewerkers te zijn.

Business Partner HRM
John adviseert in de hoedanigheid van ‘Business Partner HRM’ het hoger management op strategisch/tactisch niveau in zowel complexe kleinschalige transitie- en innovatieprojecten, in meer grootschalige en integrale organisatieveranderingen en/of reorganisatietrajecten, als ook ten aanzien van het up to date houden van het HRM beleid. Hij heeft hierbij inzicht in het bedrijfsproces over de organisatieonderdelen heen en hij levert hier dan ook een actieve bijdrage aan bij vanuit een integraal perspectief. De rol die hij hierbij inneemt is die van kennisoverdrager/sparringpartner/adviseur, maar hij schuwt daarbij zeer zeker ook niet om ook – indien nodig - hier operationeel aan bij te dragen. Hij voelt zich medeverantwoordelijk voor het teamresultaat, fungeer in het MT als volwaardig lid en hij voelt zich eigenaar voor zijn bijdrage hierin.

Projectleider HRM
John voert in de hoedanigheid van ‘Projectleider HRM’ en ‘Organisatie-/Formatieadviseur HRM’ onder andere organisatietransitie- en verbeterprojecten uit waaronder Organisatieverandering- en Reorganisatieprojecten. Daarnaast voert hij ook projecten uit op het gebied van het welzijn en welbevinden van medewerkers (Psychosociale arbeidsbelasting), alsmede ook projecten met betrekking tot het vernieuwen van de HRM en PSA beleidsregelingen en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen (incl. de daarbij behorende proces-/werkbeschrijvingen). Verder voert hij ook aanbestedingstrajecten uit.

Profiel functiebeschrijving werkgebies contact
© 2000 -
Ontwerp en onderhoud door Marianne