BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Wat kan Z & PA voor u betekenen?

Het blijkt steeds vaker dat organisaties tijdelijk de behoefte hebben aan een externe, deskundige en flexibele adviseur die niet in dienst is van de organisatie. Dit voor bijvoorbeeld onder andere de tijdelijke vervanging van één van uw P&O professionals, maar ook bijvoorbeeld voor het verlenen van ondersteuning in de realisatie van veranderingsprocessen of bij het oplossen van andere organisatievraagstukken.

Hierbij wordt dan vaak gekozen voor het inschakelen van externe deskundigheid in de vorm van een Interim-adviseur. Dit omdat deze adviseur op tijdelijke basis kan worden ingezet om een bestaande situatie in kaart te brengen, de organisatie van concreet advies kan voorzien over hoe deze situatie verbeterd kan worden, waarna deze externe adviseur vervolgens ook de implementatie van het genomen keuze voor u kan verzorgen.

Z & PA (de heer John Kalsbeek) biedt zich aan u aan om u hiervoor op tijdelijke basis deze gewenste inzet te leveren.

De wijze waarop Z & PA hierbij te werk gaat is te omschrijven met ‘people management’ en het ‘op een open en transparante wijze communiceren’.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over de interim-diensten die Z & PA u kan bieden, klik dan Ik wil meer weten.