BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Het vervullen van een van uw P&O functies op tijdelijke basis (vervanging)

Voor een afdeling P&O is het belangrijk dat er een grote mate van continuïteit in de dienstverlening naar de interne klanten bestaat. Dit om ervoor te zorgen dat het management, de lijn leidinggevenden maar ook de medewerkers op een correcte en tijdige wijze de ondersteuning van de P&O afdeling kunnen inroepen.

Elke organisatie krijgt vroeg of laat te maken met een tijdelijke onderbezetting van de P&O afdeling. Dit doordat bijvoorbeeld één van de medewerkers van de afdeling langdurig ziek/arbeidsongeschikt raakt, of een langdurige verlofperiode heeft (denk hierbij aan een zwangerschap-/bevallingsverlofperiode of een periode van onbetaald verlof). Ook kan het voorkomen dat een medewerker plots en per direct de dienstbetrekking verlaat en het enige tijd gaat duren voordat een opvolger is gevonden en deze nieuwe werknemer met zijn werkzaamheden bij de werkgever kan aanvangen.

In het geval de hierboven bedoelde afwezigheidperiode van (relatief) korte(re) duur zal zijn, zal het werk van deze medewerker in de praktijk meestal door de collega adviseurs P&O worden overgenomen. Echter, als het in de verwachting ligt dat de opengevallen arbeidsplaats voor langere tijd oningevuld zal blijven, dan is het van belang dat de functie tijdelijk en kwalitatief op niveau zal worden ingevuld. Dit zal voorkomen dat de werkdruk voor de overige medewerkers van de afdeling P&O te hoog wordt, waardoor de organisatie de kans loopt dat er een hoger ziekteverzuim op de afdeling P&O zelf zal ontstaan of dat doordat de werkdruk te hoog wordt de kwaliteit en/of kwantiteit van de dienstverlening door de overige medewerkers van de afdeling P&O onder druk komt te staan. Het is en blijft in een dergelijke situatie van belang dat de klanten van de afdeling P&O (lees het management, de lijn- leidinggevenden en de medewerkers) die ondersteuning blijft ontvangen die zij ook dienen te ontvangen voor het goed uitvoeren van hun functie.

De praktijk wijst dus uit dat het (plotseling) langdurig openvallen van de functie adviseur P&O en/of manager P&O een grote nadelige invloed op de gehele organisatie kan hebben. Dit is zeker het geval in deze huidige periode van recessie. In een dergelijke periode is het juist van belang dat de administratieve, begeleidende en adviserende/coachende P&O werkzaamheden juist zo goed en snel mogelijk door de afdeling P&O worden uitgevoerd. Zaken als de verhouding tussen de uitstroom en instroom van het personeel, het zoveel als mogelijk is terugdringen van het ziekteverzuim maar zeer zeker ook het binnenhouden van de high-potentials binnen de organisatie (zodat bij een aantrekkende markt de organisatie nog steeds beschikt over voldoende en hoog gekwalificeerd personeel) wordt dan ook een steeds belangrijker speerpunt van de afdeling P&O.

Het moge bekend zijn dat de afdeling P&O door het (lijn) management helaas niet altijd als een aan de productie bijdragende afdeling wordt gezien (er wordt immers geen omzet gecreëerd). Het is echter wel belangrijk om te beseffen dat de afdeling P&O een kostenbesparende afdeling kan zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan de kostenbesparing door het terugdringen van het ziekteverzuim, het voorkomen van onterechte en onbedoelde afkoopsommen bij de uitdiensttreding van personeel, het samen met het lijnmanagement voorkomen van arbeidsconflicten met een werknemer etc. Het is daarom dat ook belangrijk dat de afdeling P&O haar bijdrage m.b.t. het in de hand houden van de financiële (personeels)huishouding goed blijft uitvoeren.

Het is in een dergelijke situatie dan ook heel goed in te denken dat de organisatie ook in een economisch moeilijke periode de hulp zal inroepen van een interim-adviseur P&O die hieraan al direct vanaf de start van zijn inzet bij de organisatie een sterke bijdrage kan geven. Voordeel van een goede adviseur P&O op interim-basis moet dan ook zijn dat hij door zijn inzet per direct de werkzaamheden van de (tijdelijk) weggevallen adviseur P&O zal overnemen en dit op een wijze waarbij de organisatie de overtuiging heeft dat er zich geen bijzondere situatie aan het voordoen is. Het is daarom dan ook belangrijk dat de organisatie een interim adviseur P&O inschakelt die zijn geld dubbel en dwars oplevert en door zijn behaalde resultaten dan ook eigenlijk zoveel als mogelijk voor de organisatie kostenneutraal is.

De heer Kalsbeek is zo’n interim adviseur P&O. Hij heeft naast het zorgen van een zowel kwalitatief als ook kwantitatief uitstekende dienstverlening voor zijn klanten binnen de organisatie ook het hierboven genoemde financiële aspect hoog in het vaandel staan. De heer Kalsbeek heeft door zijn zeer uitgebreide ervaring als P&O generalist en zijn zeer brede werkervaring bij zowel de profit-, de non-profit als ook bij overheidsorganisaties in de meeste gevallen geen of maar een heel korte inwerkperiode van hooguit een paar dagen nodig. Doe dus hiermee uw voordeel en schakel voor uw tijdelijke vervanging van uw opengevallen formatieplaats bij de afdeling P&O de heer Kalsbeek in. U kunt de heer Kalsbeek hiervoor zowel op voltijd basis als ook op deeltijdbasis inschakelen.