BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Schaduwmanagement en/of individuele coaching

Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij hun taken op een actieve en slagvaardige wijze uitvoeren. Het betreft hier dan niet alleen de leidinggevende aspecten op het gebied van het behalen van de productie maar ook de leidinggevende aspecten ten aanzien van de personele kant van de afdeling. In veel bedrijven geldt dat de lijnleidinggevende het eerste aanspreekpunt van de medewerker is en de lijnleidinggevende in meer of minder mate de rol van integraal manager toebedeeld heeft gekregen. Van een leidinggevende wordt dus veel verwacht.

Nu blijkt helaas dat in veel organisaties een groot aantal van de lijn leidinggevenden in de praktijk nog niet goed zijn opgewassen voor deze uitgebreide taak. Veel lijn leidinggevenden zijn prima in staat de leidinggevende taken m.b.t. de productie/de dienstverlening uit te voeren, maar helaas komen zij soms op het gebied van de leidinggevende taken t.a.v. het personeel nog veel tekort. In dergelijke gevallen loopt de organisatie de kans dat belangrijke zaken dan niet of niet correct worden uitgevoerd, wat vervolgens weer met zich mee kan brengen dat op een later moment personele zaken moeten worden hersteld en opnieuw moeten gedaan en hierdoor financiële kosten moeten worden gemaakt die gemakkelijk voorkomen hadden worden.

Nu is het niet altijd geheel aan de lijnleidinggevende te wijten dat het personele aspect van het leidinggeven onderbelicht blijft. Veel lijn leidinggevenden zijn van oorsprong echte materiedeskundigen op hun productievlak die op een gegeven moment door hun senioriteit en/of hun goede prestaties zijn doorgegroeid naar de functie van leidinggevende. In vele gevallen heeft deze leidinggevende vervolgens ook prima gefunctioneerd, maar blijkt in de huidige tijd dat ook steeds meer een beroep wordt gedaan op de managementkwaliteiten van leidinggevenden (in concreto de werkzaamheden m.b.t. het personele aspect). Hierdoor kan dus ontstaan dat de prima functionerende leidinggevende in het licht van de gewijzigde taken en verantwoordelijkheden ‘steekjes’ gaat laten vallen en ten aanzien van deze delen van zijn functie steeds minder gemakkelijk kan meekomen.

Z & P A kan ten aanzien van deze categorie leidinggevenden U heel goed helpen de kennis en kwaliteiten van deze leidinggevende(n) op een dusdanige manier te verbeteren dat zij steeds zekerder worden in het uitvoeren van de personele taken en verantwoordelijkheden van hun functie. Dit op een zodanige wijze dat de betreffende leidinggevende(n) zich steeds zekerder in de uitvoering van zijn functie gaat voelen en hierdoor (ook weer) een echte vaste waarde voor de organisatie is. Deze leidinggevende hebben vaak een praktisch steuntje nodig om weer naar behoren te gaan functioneren en hun meerwaarde voor de organisatie te hervinden. Laat Z & P A als externe begeleider/coach uw leidinggevende en uw organisatie hierbij helpen.