BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

De implementatie van nieuw/vernieuwd personeelsbeleid

Iedere onderneming krijgt van tijd tot tijd te maken met nieuw van kracht wordende of gewijzigde P&O wet- en regelgeving van de overheid. Ook kan de organisatie er zelf voor kiezen om de rechten en plichten ten aanzien van een P&O onderwerp voor zowel de werkgever als ook voor de werknemers nader vast te stellen en om te zetten in beleid. Het is vervolgens heel belangrijk dat dit nieuwe of aangepaste P&O beleid vervolgens op een tijdige en transparante wijze in de organisatie wordt ingevoerd. Alleen op deze wijze kan er voor worden gezorgd dat alle betrokkenen vanaf hetzelfde moment het (ver)nieuw(de) beleid zullen gaan toepassen, maar – tevens zo belangrijk – het (ver)nieuw(de) beleid ook allemaal op dezelfde manier gaan toepassen waarbij ook de kennis hiervoor bij de betrokkenen aanwezig is. Alleen op een dergelijke wijze kan het effect van het (ver)nieuw(d)e beleid zo groot mogelijk zijn en kan worden voorkomen dat de betrokkenen (onbedoeld) fouten in de uitvoering maken en hierdoor onnodige financiële kosten moeten worden gemaakt als blijkt dat een eerder uitgevoerde verwerking hersteld moet worden en daarna nogmaals (maar dan nu wel op de juiste manier) moet worden uitgevoerd.

Een goede invoering van (ver)nieuw(d) P&O beleid kan dus een kostenbesparend effect hebben voor de uitvoering in de daarna volgende (lange)periode. Z & P A heeft ruime ervaring met het op een correcte wijze invoeren van (ver)nieuw(d) P&O beleid en kan er dus voor zorgen dat onduidelijkheden en/of een foute uitvoering voor in de toekomst te voorkomen.