BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Het herpositioneren/herstructureren of het nieuw opzetten van uw afdeling P&O

Er zijn diverse redenen aan te dragen waarom u de behoefte krijgt de afdeling P&O te herpositioneren of misschien wel helemaal opnieuw op te zetten. Redenen als het herpositioneren/herstructureren van de afdeling kan zijn omdat u een fusie bent aangegaan met een andere organisatie met ook een eigen afdeling P&O of het inslaan van een nieuwe beleidskoers waardoor de afdeling P&O een nieuwe plaats binnen de organisatie krijgt. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat uw organisatie een dusdanige mate van groei in het personeelsbestand laat zien, waardoor de behoefte sterker wordt om de arbeidsvoorwaardelijke rechten voor de werknemers en de uitvoering hiervan meer met elkaar in lijn te brengen. Natuurlijk maakt ook de wet- en regelgeving het op een gegeven moment nodig om hierop in te spelen door de P&O discipline te professionaliseren en uit te breiden tot een echte afdeling P&O.

Hierbij is het erg belangrijk dat het opzetten van de afdeling op een goede manier plaatsvindt. Hiermee bedoelen we; het ontwikkelen van een P&O visie en het bedenken welke plaats de afdeling in de organisatie krijgt (positionering) met daarbij de beoogde resultaat/meerwaarde voor de organisatie als geheel. Zal het een puur operationeel werkende afdeling zijn of zal het een meer aan het management, het lijnmanagement en de medewerkers adviserende afdeling worden (met invoering van integraal management voor de lijnmanagement functies).

Z & P A heeft uitgebreide ervaring met het herpositioneren/herstructureren maar ook met het nieuw opzetten van een afdeling P&O. Ditzelfde geldt ook voor het in samenwerking met het management van de organisatie ontwikkelen van de missie en de visie van de afdeling P&O. Bij het (nieuw) positioneren van een afdeling P&O is het goed bedenken en vaststellen van de missie en visie van de afdeling ontzettend belangrijk. Dit omdat het verdere proces van het opzetten daarna vervolgens veel gemakkelijker zal gaan omdat alle onderdelen van de P&O discipline dan op een juiste wijze met elkaar verbonden kunnen worden, waardoor er een slagvaardige afdeling ontstaat die ook een echte toegevoegde waarde voor de organisatie heeft.