BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Het uitvoeren van een P&O project of voor een P&O activiteit die een extra tijdelijke inzet vereist

In het geval uw organisatie ten behoeve van het realiseren van een P&O project of activiteit behoefte heeft aan concrete en praktische advisering van en/of ondersteuning aan een projectgroep, of het project op interim-basis door een interim adviseur wil laten implementeren, dan kunt u ook hiervoor een beroep doen op de diensten van Z & P A.