BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Z & P A Interim

Heeft u tijdelijk extra P&O deskundigheid nodig?

Z & PA biedt u hiervoor graag in de persoon van de heer John Kalsbeek de benodigde P&O interim professional.

Z & PA richt zich voor het uitvoeren van haar interim- en adviesopdrachten op zowel grote als ook kleine(re) ondernemingen. Daarbij is Z & PA werkzaam in zowel het bedrijfsleven, de non-profitsector als ook bij de gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid.

De heer Kalsbeek is inzetbaar als:
• Adviseur P&O/HRM
Operationeel
• Adviseur P&O/HRM, HRM Beleidsadviseur, HRM Projectmanager
Adviserend
• Manager P&O/HRM en/of Manager PSA
Strategisch