BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Wat kan Z & P A voor u betekenen?

Organisaties die een grote groei doormaken of een nieuwe strategische en/of beleidsmatige richting kiezen kunnen hierbij behoefte hebben aan P&O advies expertise van buitenaf.

Z & P A Advies biedt u deze deskundigheid en capaciteit in persoon van de heer John Kalsbeek.
Z & P A staat voor goede, eerlijke en betrouwbare advisering en implementatie zonder franje.
Z & P A kan u helpen bij de ontwikkeling van de strategie of het beleid.

Het gaat bij de door Z & P A uitgevoerde adviesprojecten om het bieden van een concrete toegevoegde waarde en om praktische, creatieve, bruikbare en implementeerbare oplossingen. Dit met gebruikmaking van bij voorkeur de middelen die al in uw organisatie aanwezig en dus ook beschikbaar zijn. Waarom zult u nieuwe producten aanschaffen, als u al in het bezit bent van het juiste product. Het is goed om te investeren, maar dat moet dan moet ook wel écht nodig zijn.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over de interim-advies diensten die Z & P A u kan bieden, klik dan Ik wil meer weten.

Wilt u contact opnemen met de heer Kalsbeek?
Klik dan op contact.