BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Het weergeven van onderdelen van het P&O beleid in procesbeschrijvingen en een personeelshandboek

Met behulp van Administratieve Organisatie (AO) is het mogelijk het functioneren van de organisatie te coördineren en af te stemmen. AO wordt ook wel gekarakteriseerd door de 6 W's: Wie (functionaris) mag Wat (welke gegevens), Waarom, Wanneer en Waarmee (met welke hulpmiddelen) bewerken en Waarheen gaan die gegevens. Het begrip bewerken mag hierbij ruim worden geïnterpreteerd: ook bekijken is in dit verband bewerken. Dit principe heet in het kort het ‘Need to know-principe’. Belangrijke controle items zijn hierbij de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie.

Kortom, met behulp van een inzichtelijk, concreet en praktisch in kaart gebracht werkwijze van het P&O beleid (AO) is het mogelijk om ervoor te zorgen dat uw uitvoerende medewerkers goed op de hoogte zijn van de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en dat op een zodanige manier dat zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt en hierbij ook financieel gezien alleen die kosten worden gemaakt die ook echt nodig zijn.

In het geval uw organisatie reeds beschikt over een vastgesteld P&O beleid en u van mening bent dat dit beleid ook dient te worden weergegeven in een beschrijving t.a.v. de administratieve organisatie, dan kunt u ook hiervoor een beroep doen op de diensten van Z & P A.

Een door Z & P A opgestelde AO beschrijving wordt vormgegeven op een drietal niveaus, te weten:

Z & P A heeft hiervoor een methode ontwikkeld waarbij alle drie de niveaus begrijpelijk en handzaam in één beschrijving tot uiting komen.

In het geval de organisatie het beleid op het gebied van Personeel & Organisatie in P&O bedrijfsregelingen heeft weergegeven en ook middels een concrete, praktisch vormgegeven AO-beschrijving heeft opgetekend, dan weten:

Bijkomend geldt ook dat de bij de AO-beschrijving behorende uitvoerende administratieve werkzaamheden ten aanzien van dit P&O onderwerp hierdoor, in het geval u niet over een afdeling personeelsadministratie beschikt, voor het overgrote deel zijn uit te voeren door een administratief medewerk(st)er. De AO beschrijving is zodanig opgezet dat een algemene administratief medewerk(st)er de werkzaamheden ook tijdig en correct kan uitvoeren.

Indien het geformaliseerde P&O beleid weergegeven is in P&O-bedrijfsregelingen en opgetekend staat in AO-procesbeschrijvingen, dan is hiermee de basis gelegd voor het realiseren van het zogeheten Personeelshandboek. Dit Personeelshandboek kan vervolgens het startpunt zijn voor het praktische gebruik van de bedrijfsregelingen en werkwijze (AO) waarop de P&O werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Op deze manier heeft een organisatie ervoor gezorgd dat: