BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Het aanpassen van de strategische P&O beleidsvorming

U denkt erover om met uw organisatie een nieuwe P&O beleidskoers te gaan varen?

Z & P A kan u helpen om tot deze nieuwe koers te komen en deze beslissingen uit te werken tot een strategisch beleidsplan dat in de onderneming ook een echt draagvlak kent. Z & PA kan u dus helpen met de invulling van dit beleidsplan en kan er daarbij toe bijdragen dat alle neuzen (van het management tot de medewerkers) ook in dezelfde richting komen te staan. Dit zodat vele valkuilen en obstakels in de uitvoering van het beleidsplan kunnen worden vermeden en de kans op succes aanmerkelijk vergroot wordt.