BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Heeft u tijdelijk extra P&O advies nodig?


Maakt uw organisatie een periode van groei door of moet uw organisatie zich misschien in deze recessietijd noodgedwongen in de markt herpositioneren?

Uw organisatie maakt in dat geval een grote verandering door. Dit zowel op het gebied van de productie maar hierop aansluitend ook op het personeelsgebied en het gebied van de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden. Hierbij geldt vervolgens ook dat u hierdoor het personeelsbeleid en het scala van personeelsinstrumenten dient te professionaliseren. Dit zijn zo al een aantal redenen waardoor extra externe adviesdeskundigheid voor uw afdeling P&O gewenst kan zijn.

Z & P A Advies biedt u deze deskundigheid en capaciteit in persoon van de heer John Kalsbeek.
Z & P A staat voor goede, eerlijke en betrouwbare advisering en implementatie zonder franje.
Z & P A werkt daarbij vanuit een grote betrokkenheid met de opdrachtgever, diens organisatie en de medewerkers in die organisatie.