BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

The Hap Caravans

December 2008 – Maart 2009

Functie: Adviseur P&O

In deze opdracht had ik zowel een adviserende, uitvoerende, sturende als ook een coachende taak.

Terug naar Werkgebied Gelderland