BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Januari 2008 – mei 2008
(3 dagen per week)

Functie: Projectleider professionalisering afdeling HR-services

In deze opdracht had ik zowel een adviserende, uitvoerende, sturende als ook een coachende taak.

Terug naar Werkgebied Noord-Brabant