BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Technische Unie BVLogo TU

November 2006 – Oktober 2007
(4 à 5 dagen per week)

Functie: Adviseur P&O

In deze opdracht had ik zowel een uitvoerende, adviserende, sturende als ook een coachende taak.

Terug naar Werkgebied Zuid Holland