BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Promo SystemsLogo Promo Systems

Mei 2009
Functie: Adviseur P&O

In deze opdracht had ik zowel een adviserende als ook een uitvoerende taak.


Januari 2008 – Maart 2009
Functie: Adviseur P&O
In deze opdracht had ik zowel een adviserende, uitvoerende, sturende als ook een coachende taak.

Terug naar Werkgebied Zuid-Holland