BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Woningstichting Patrimonium te Amsterdam Zuidoost

Januari 2001 - Juni 2001
(5 dagen per week)

Functie: Adviseur P&O

In deze opdracht had ik zowel een adviserende als ook een uitvoerende taak.

Terug naar Werkgebied Noord Holland