BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Openbaar Ministerie (Arrondissementsparket Rotterdam)

September 2004 – Maart 2005
(3½ dag per week)

Functie: Adviseur P&O

In deze opdracht was het op een juiste wijze toepassen van het ARAR, het BBRA en de AWB van essentieel belang.

In deze opdracht had ik zowel een uitvoerende, adviserende als ook een coachende taak

Terug naar Werkgebied Zuid Holland