BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

NV Huisvuilcentrale N-H

Mei 2008 – December 2008
(5 dagen per week)

Functie: Adviseur P&O

In deze opdracht had ik zowel een adviserende, uitvoerende, sturende als ook een coachende taak.

Terug naar Werkgebied Noord-Holland