BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

MediNova NV

April 2006 – Oktober 2006
(4 dagen per week)

Functie: Manager P&O

In deze opdracht had ik zowel een uitvoerende, sturende, adviserende als ook een coachende taak.

Terug naar Werkgebied Zuid-Holland, Noord-Holland of Gelderland