BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Hogeschool DrentheLogo Stenden Hogeschool

November 2007

Functie: Trainer/coach

In deze opdracht had ik zowel een uitvoerende als ook een coachende taak.

Terug naar Werkgebied Drenthe