BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Gemeente Tilburg

Oktober 2003 – Mei 2004
(4 dagen per week)

Functie: Adviseur Administratieve Organisatie P&O-processen

In deze opdracht had ik zowel een adviserende als ook een uitvoerende taak.

Terug naar Werkgebied Noord-Brabant