BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

ENEXIS

2011
(5 dagen per week)

Functie: Adviseur project Personele herbemensing

In deze opdracht had ik zowel een adviserende als ook een uitvoerende taak.

Terug naar Werkgebied Noord-Brabant of Limburg