BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

De Hoop & Blom Transport BV

Januari 2010 – Heden

Functie: Adviseur P&O

Deze opdracht is op afroep en is doorlopend. In deze opdracht heb ik zowel een adviserende, uitvoerende, sturende als ook een coachende taak.

Terug naar Werkgebied Zuid-Holland