BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Oktober 2010 – 1 April 2011
(5 dagen per week)

Functie: Manager Personeel- en Salarisadministratie (18 Fte) (vertrouwensfunctie)

In deze opdracht bij weer een ander onderdeel van het ministerie van BZK heb ik zowel een adviserende, een sturende als (deels) ook een uitvoerende taak.


Juni 2010 – Oktober 2010
(5 dagen per week)

Functie: Projectleider P&O (vertrouwensfunctie)

In deze opdracht bij weer een ander onderdeel van het ministerie van BZK heb ik zowel een adviserende, een sturende als ook een uitvoerende taak.


Januari 2010 – Juni 2010
(5 dagen per week)

Functie: Adviseur P&O (vertrouwensfunctie)

In deze opdracht bij een ander onderdeel van het ministerie had ik zowel een adviserende als ook een uitvoerende taak


Juli 2009 – Januari 2010
(5 dagen per week)

Functie: P-adviseur (vertrouwensfunctie)

In deze opdracht had ik zowel een adviserende als ook een uitvoerende taak.


Februari 2004 – Augustus 2004
(1 dagdeel per week)

Functie: Coach/Begeleider

Resultaat: De gecoachte (junior) adviseur P&O is in augustus 2004 in vaste dienst aangesteld als adviseur PAdvies en is nu werkzaam voor de grootste directie waaraan de dienst P-advies haar diensten verleend.

In deze opdracht had ik een coachende taak.


December 2003 - Januari 2004
(2 dagdelen per week)

Functie: Sr. Adviseur P&O

In deze opdracht had ik zowel een adviserende als ook een uitvoerende taak.


December 2002 – Juli 2003
(2 dagdelen per week)

Functie: Sr. Adviseur P&O

In deze opdracht had ik zowel een adviserende als ook een uitvoerende taak.


Mei 2002 - September 2002
(3 a 4 dagen per week)

Functie: Sr. Adviseur P&O

In deze opdracht had ik zowel een adviserende als ook een uitvoerende taak.

Terug naar Werkgebied Zuid-Holland