BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

ENEXIS

Januari 2008 – Maart 2008
(2 dagen per week)

Functie: Adviseur HR

In deze opdracht had ik zowel een adviserende als ook een uitvoerende taak.

Terug naar Werkgebied Zuid-Holland