BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

AD NieuwsMedia BV

Juli 2005 – Maart 2006
(5 dagen per week)

Functie: Adviseur project Personele herbemensing

In deze opdracht had ik zowel een adviserende als ook een uitvoerende taak.

Terug naar Werkgebied Zuid-Holland